Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Forum
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Statystyka

Witaj, Gościu · RSS 17.03.2018, 06:53

[ Nowe wiadomości · Regulamin forum · Wyszukiwanie · RSS ]
Страница 1 из 11
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 5. Методы, направления, школы в славянских литературах » ТВОРЧІСТЬ ВІРИ ВОВК КРІЗЬ ВИМІРИ ТЕМАТИКИ ТА ЖАНРУ (Воробей М.О.)
ТВОРЧІСТЬ ВІРИ ВОВК КРІЗЬ ВИМІРИ ТЕМАТИКИ ТА ЖАНРУ
MarinaData: Sobota, 28.06.2014, 21:36 | Wiadomość # 1
Grupa: Administrator
Wiadomośc: 127
Plusiki: 1
Status: offline
Воробей М.О.
Маріупольський державний університетТВОРЧІСТЬ ВІРИ ВОВК КРІЗЬ ВИМІРИ ТЕМАТИКИ ТА ЖАНРУ


Пропонована розвідка присвячена дослідженню жанрово-тематичної своєрідності прозової та поетичній творчості відомої української письменниці Віри Вовк.

Ключові слова: жанр, тематика, діаспора, Нью-Йоркська група.


У повоєнні роки за певних історичних умов в еміграції опинилась українська творча інтелігенція – поети, письменники й науковці. Їх повернення на Батьківщину було неможливим через звинувачення у зрадництві, як неможливим було б й затиснення свого таланту в жорстких рамках радянської цензури.
Вивчення творчого внеску діаспори в Україні розпочалося лише в90-х роках минулого століття. Попри те, що на сьогодні досліджено, видано й зроблено немало, очевидним є факт втрати, відокремленості літературного процесу українського зарубіжжя, глибини якого все ще залишаються маловідомими для українців.
Яскравим прикладом україномовної емігрантської літератури є творчість бразильської письменниці Віри Вовк (автонім Віра Остапівна Селянська).
Мета дослідження – з’ясувати жанрово-тематичну своєрідність прози письменниці.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
- проакцентувати поняття «жанр» у літературознавстві;
- дослідити науково-методичну літературу з питання теорії та класифікації жанрів;
- проаналізувати тематику української літератури ХХ-ХХІ ст. в контексті Нью-Йоркської групи;
- дослідити жанрову своєрідність творчості Віри Вовк;
- проаналізувати тематику творів В.Вовк.
Сучасне розуміння жанру розвивається за двома напрямами: жанр розуміється як реально існуючий різновид художніх творів або як ідеальний тип художнього твору, який може розглядатися як його інваріант.
Чимало українських літературознавців досліджували поняття жанру. Денисюк І. О. розробив жанрову теорію малих прозових жанрів. Критик звертає увагу не стільки на систематизацію і трансформацію жанрових форм, скільки на вивчення внутрішньої структури малих оповідних жанрів, насамперед в аспекті типології. Штонь Г.М. у своїх роботах приділяв увагу ґенезі української ліро-епічної прози. Він дуже вдало продемонстрував її еволюційні переливи, метаморфози ідеологем зсередини тексту, які призводили до жанрових перевтілень.У книзі «Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція» Бернадська Н.І. звернулась до вивчення даного жанру із залученням історичного контексту. На її думку, казка, повість, новела поруч із літописною та агіографічною традицією мали великий вплив на синтез роману в новій українській літературі, найпершими модифікаціями роману стали історичний та сімейний роман-хроніка. Копистянська Н.Х. у своїх роботах систематизувала загальні жанрові принципи, підходи, градації. Її книжка «Жанр, жанрова система у просторі літературознавства» повністю присвячена систематизації жанрових категорій.
Користаючись словниковим фондом українського літературознавства можна знайти найбільш розповсюджене поняття теми твору. «Тема – категорія змісту, під якою традиційно розуміють предмет змалювання, коло відібраних письменником і покладених у основу твору явищ, «життєвий» матеріал, використаний для постановки філософської, етичної, соціальної та ін. проблем у епічному та драматичному творі» [4; с.559].
Творчість українських письменників діаспори, а саме митців Нью-Йоркської групи (членом якої була Віра Вовк), тематично відрізнялась від внеску письменників, що проживали безпосередньо в Україні. Емігрантські письменники увібрали мотиви властиві місцю свого проживання:місто витіснило село, любовна лірика майже зажди насичена еротичністю, Іспанія та іспанські мотиви стали символами повної свободи вислову, відчуження, внутрішній неспокій, думки про смерть сигналізують безвихідь, радше ніж типово емігрантську ностальгію.
Перші ґрунтовні дослідження літератури діаспориналежали літературознавцям-еміґрантам, які самі нерідко були учасниками літературних процесів. Так, заступник голови об’єднання МУР Юрій Шерех написав низку статей про українську літературну еміґрацію. Члени Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук та Марія Ревакович в своїх статтях аналізували творчість власного літературного об'єднання.
З часу здобуття Україною незалежності література української діаспори стала відкритою для України. Тож багато українських літературознавців звернулося до дослідження творчості заборонених за радянського часу письменників. Серед найцікавіших розвідок на цю тематику можна назвати праці М.Ільницького, С.Павличко, О.Астаф’єва, Ю.Коваліва, В.Мацька,С.Водо-
лазької, В.Пушко, М.Сподарця, О.Бросаліної та ін.
У своїх роботах творчість Віри Вовк досліджували Григорчук Ю.М., Жодані І.М., Залеська-Онишкевич Л., Коленська Л., Коцюбинська М., Смолинська О. Юлія Григорчук в своїй статті «Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк та Яна Твардовського» констатує тривкість духовного діалогу української й польської літератур у царині релігійної лірики. У статті Смолинської О. «Архетипна основа роману Віри Вовк «Останній князь Звонимир» розглянуто основні архетипи твору, з’ясовано міфологічний контекст магічного реалізму.
Проза Віри Вовк побачила світ на сторінках чотирьох книг. Основу прозової палітри становить авторки становить триптих автобіографічних повістей – «Духи і дервіші», «Вітражі» та «Старі панянки». «Духи і дервіші» воскрешають часи мрійливої юності поетеси, «Вітражі» втілюють розважання зрілості, а «Старі панянки» з великою повагою делікатно мовлять про присмерк життя. Проблеми, які авторка піднімає в творах, стосуються теперішнього часу, глобалізованого світу, в якому неухильно розмиваються межі між добром і злом, втрачаються морально-аксіологічні орієнтири. Слід зазначити, що невід’ємною рисою творчості Віри Вовк є глибока релігійність, закоренілість у духовний світ християнства. Цей живописний духовний потенціал конче необхідний сучасній українській літературі, яка шукає доріг у нових умовах глобалізованого світу[3;с.26].
Панівні сфери єства авторки – мистецтво, природа, історія, релігія. Твори й персонажі мистецтва для неї такі ж реальні, як природні явища, як історичні постаті, як звичайні люди, що живуть серед природи, творять красу або просто насолоджуються нею. Погляд на життя, на історію, на все довколишнє, як на мистецтво. Зокрема дуже інтенсивні у Віри Вовк архітектурні враження від країни, міста, невід окремні від образу людей, що населяють її.
Поетична зрілість у творчому доробку Віри Вовк прийшла з книжкою «Елегії» (1956), але й дві її попередні збірки («Юність» й «Зоря провідна») вказують на успішне поєднання міфичного й релігійного з екзотичним. ЇЇ поезія зосереджується на позитивних моментах людських взаємин і наголошує красу дружби, милосердя, любові й віри в Бога. Релігійні мотиви, особливо сильні в творчості Віри Вовк, виразно контрастують зі скептичною, якщо не атеїстичною, настановою колег з групи, яку вони пропагували під впливом екзистенціалізму. Поетка однаково вправно почувається у ліричних мініатюрах, баладах, елегіях чи довгих поемах.
Для Віри Вовк, усе життя якої практично минуло поза Україною, природно відчувати себе українкою: «Я просила б Бога, щоб ти, моя далека, безмежна, недосяжна країно, була мені небом» [2;с.143]. Вважаласвоїм покликанням долання зашкарублих провінційних стереотипів, пов’язаних з українством (національного самоїдства, культурної обмеженості), плекання вищих форм української культури. Відкривати світові Україну і залучати її як повноправну до світової культури – активно, конкретно, використовуючи кожну можливість.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів:Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману:Підручник/Т.В. Бовсунівська. - К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 519с.
2. Вовк В. Знамено, повісті і романи. Львів: БаК, 2011. 520 с.
3. Григорчук Ю. «Ніщо не вмирає, все перетворюється…»: тема мистецтва і духовних цінностей у повісті Віри Вовк «Старі панянки» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6. – с. 26-29.
4. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001 – 636 с.
 
WalternixData: Środa, 13.12.2017, 13:05 | Wiadomość # 2
Grupa: Gości

В киеве открылась новая школа вейкбординга Wakewave https://wakewaveblog.wordpress.com/ очень хорошие тренера и очень круто, всем советую
 
ThomascopData: Środa, 14.03.2018, 05:10 | Wiadomość # 3
Grupa: Gości

заказать продвижение сайта 4 гейм логин в скайпе SEO PRO1
 
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 5. Методы, направления, школы в славянских литературах » ТВОРЧІСТЬ ВІРИ ВОВК КРІЗЬ ВИМІРИ ТЕМАТИКИ ТА ЖАНРУ (Воробей М.О.)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Imię:
Tekst wiadomości:
Kod bezpieczeństwa:

Copyright РФП МГУ © 2018
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz