Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Forum
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Statystyka

Witaj, Gościu · RSS 19.11.2017, 17:01

[ Nowe wiadomości · Regulamin forum · Wyszukiwanie · RSS ]
Страница 1 из 11
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 2. Взаимодействие и развитие славянских языков. » ПРОСТОРОВІ ПРИЙМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (Тетяна Будєєва, студентка МДУ, Україна)
ПРОСТОРОВІ ПРИЙМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
PedchenkoData: Piątek, 22.05.2015, 20:57 | Wiadomość # 1
Grupa: Проверенные
Wiadomośc: 22
Plusiki: 1
Status: offline
Тетяна Будєєва,
студентка Маріупольського державного університету,Україна


ПРОСТОРОВІ ПРИЙМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВІКТОРА ДОМОНТОВИЧА
«ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ»)


Прийменник як частина мови постійно перебуває в центрі уваги мовознавців. Його дослідженням займалися І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, І. К. Кучеренко, Н. В. Кущ, З. І. Іваненко, О. В. Бугаков та ін.
Метою дослідження є опис просторових прийменників у романі Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком».
Просторові прийменники – внутрішньо диференційований функціонально-семантичний розряд, який об’єднує найбільшу кількість одиниць. У сучасній українській літературній мові нараховують понад 130 прийменників, за допомогою яких передаються різнопланові статичні й динамічні просторові характеристики, об’єднувані в межах загального семантико-синтаксичного відношення обставин місця: біля, вздовж, понад, за, через тощо [1, c. 201].
У їх складі виділяються значеннєві підгрупи залежно від конкретної стратифікації простору, для позначення якої використовуються обставини місця за значенням: а) статичної локалізації одного предмета щодо іншого (де?); б) динамічної локалізації одного предмета щодо іншого з вказівкою на вихідну або кінцеву точку поширення дії чи стану (звідки? куди?) [4, с. 463].
Н. В. Кущ зауважує: «Просторові прийменники становлять основний тип, тому що вони поєднуються з іменниками конкретної семантики, які формують ядро іменника як лексико-граматичного класу слів, досить детально диференціюють значення, об’єднують найбільшу кількість одиниць і служать базою для формування інших типів прийменників» [3, с. 67].
В аналізованому тексті твору просторові відношення знаходять відображення у двох основних різновидах обставин місця. Ці обставини мають значення:
1) статичної локалізації одного предмета щодо іншого (представлено прийменниками на, в, у, коло, по, за, під, над, між, проти, навколо, перед, біля, вздовж, поблизу, серед);
2) динамічної локалізації одного предмета щодо іншого з вказівкою на вихідну або кінцеву точку поширення дії чи стану (представлено прийменниками на, з, до, в, у, зі, від, з-за, од).
У першій групі найуживанішим є прийменник на (147 фіксацій). Наприклад: Хлопчиком почав він працювати на заводі і його тягне на завод [2, с. 15]; Прийшлось рушити, і свою розмову ми закінчили вже на вулиці [2, с. 18] та ін.
Спостерігаємо вживання прийменника в (133 фіксації): Картопля в каструлі вже зварилась… [2, с. 13]; В кімнаті було темно, холодно й вогко [2, с. 13] та ін.
Прийменник у має 63 фіксації. Наприклад: Увесь час у вагоні і зараз у ресторані я думаю про того Буцького [2, с. 91]; Одночасно ложкою мішав у сковорідці ячмінні зерна [2, с. 13] та ін.
Серед просторових прийменників виділяється вторинний прийменник коло (30 фіксацій): Розмовляючи, ми трохи постояли на розі коло скверику [2, с. 49]; Через відчинені вікна я бачу, що подавальниці в білих халатах вже пораються коло столів, розставляючи посуд, яєчка, масло, сир, ковбасу [2, с. 54] та ін.
У романі засвідчено також прийменники по (28 фіксацій) та за (21 фіксація). Наприклад: Я ходив по кімнаті [2, с. 72]; Забігали по кватирі [2, с. 83]; За рудим залізничим парканом біліє березовий гай, а за гаєм починається сосновий бір [2, с. 32] та ін.
Прийменник під має 10 фіксацій, над – 9. Наприклад: Ішли чутки про польські леґіони, розташовані десь під Каневом, що нібито незабаром мають встряти в боротьбу за Київ [2, с. 13]; Ми слухатимемо співи жайворонків над сріблястим полем молодої пшениці [2, с. 34] та ін.
В аналізованому романі спостерігаємо й прийменники між (4 фіксації) та проти (3 фіксації). Наприклад: Там ліворуч, між горбиками, що поросли кущами верболозу, у нас є улюблене затишне місце [2, с. 38]; Обідав я того літа в їдальні Koła Kobiet проти Золотих Воріт [2, с. 28] та ін.
Такі прийменники, як навколо, перед, засвідчено по два рази. Наприклад: Зина виривається од матері, оббігає навколо столу, бере найближчого стільця й сідає проти мене [2, с. 43]; Мені здається, що на мені лежить якась вина, що я винен перед Зиною [2, с. 72] та ін.
Прийменники біля, вздовж, поблизу, серед зафіксовано лише по одному разу. Наприклад: Я звіряв годинника на Окрвиконкомі, на телеграфі, на будинку південних залізниць, критому ринку, хронометрі на Хрещатику біля аптеки, в крамниці коло Золотих Воріт, у Зедника… [2, с. 30]; На трамвайній зупинці поблизу заводу довго й нудно ждемо вагону [2, с. 85]; Купи невивезеного снігу, навалені вздовж тротуарів, темніли в сутінках густим ультрамарином [2, с. 48]; Тільки навряд чи поїхала вона; напевне, по-давньому сидить у місті, у себе в кімнаті, нудьгує на самоті серед книжок, готуючи доповідь для гуртка [2, с. 36].
У другій групі найуживанішим є прийменник на (70 фіксацій). Наприклад: Тоді ж, 19 року, перед приходом денікінців, його мобілізували на фронт, і з того часу він зник, потрапивши у вир революції [2, с. 13]; Того ж таки дня я їздив на дачу, але до Тихменєвих не зайшов [2, с. 31] та ін.
Прийменник з має 64 фіксації. Наприклад: З півночі наближався Муравйов [2, с. 13]; …приїхав з Москви як представник ВРНГ [2, с. 16] та ін.
У тексті роману функціонує також прийменник до (50 фіксацій): Я вирішив зайти до помешкання Тихменєвих [2, с. 29]; Я дійшов до вулиці Короленка й зупинився [2, с. 30] та ін.
Зауважимо, що прийменнику в властива висока функціональна активність (40 фіксацій). Наприклад: Нарешті листоноша йде в наш двір [2, с. 29] та ін.
У романі вживається й прийменник у (13 фіксацій): Я ввійшов у фоє [2, с. 26]; Я ввійшов у залу [2, с. 29] та ін.
Прийменник зі зафіксовано чотири рази. Наприклад: В той вечір їй не могли зіпсувати доброго й лагідного настрою навіть папірці, принесені з собою зі школи від Наросвіти [2, с. 34] та ін.
Прийменник з-за засвідчено два рази. Наприклад: З-за повороту з м’яким шипінням плавно підкотилося авто [2, с. 61]; Згадка про Макіавеллі нагадала мені за привезені з-за кордону книжки, нерозкладені речі, за те, що я не був ще вдома, що я не спочив після дороги [2, с. 92].
Прийменник од зафіксовано лише один раз. Наприклад: На шворці, простягненій од шафи до стіни, сохли коло грубки випрані сорочки й ганчір’я [2, с. 13].
Отже, у розглянутому романі нараховується 22 просторових прийменники (702 фіксації). Переважають прості первинні прийменники: по, за, під, над, між, проти, перед, біля, серед, з, до, зі, від, з-за, од. Найчастіше автор використовує прийменники на (217 фіксацій), в (173 фіксації), у (76 фіксацій), бо вони функціонують в обох групах. Крім того, зафіксовано 4 вторинних прийменники: коло, навколо, вздовж, поблизу.

Література
1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 285 с.
2. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком / Віктор Домонтович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://coollib.com/b/218986/read
3. Кущ Н. Основи семантичної типології прийменникових еквівалентів (на матеріалі обставинних локативних прийменникових еквівалентів) / Наталія Кущ // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 16. – С. 66–72.
4. Сучасна українська літературна мова : підруч. / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища шк., 1997. – 493 с.

Резюме
Статья посвящена особенностям употребления пространственных предлогов в современном украинском языке (на материале романа Виктора Домонтовича «Девушка с мишкой»). Определено, что среди пространственных предлогов самая высокая функциональная активность свойственна предлогам на, в, у.
 
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 2. Взаимодействие и развитие славянских языков. » ПРОСТОРОВІ ПРИЙМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (Тетяна Будєєва, студентка МДУ, Україна)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Imię:
Tekst wiadomości:
Kod bezpieczeństwa:

Copyright РФП МГУ © 2017
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz