Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Forum
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Statystyka

Witaj, Gościu · RSS 19.11.2017, 17:03

[ Nowe wiadomości · Regulamin forum · Wyszukiwanie · RSS ]
Страница 1 из 11
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 2. Взаимодействие и развитие славянских языков. » НАЗВИ ЧОЛОВІЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ В ГОВІРЦІ СЕЛИЩА МІСЬКОГО (Оксана Олексієнко, студентка МДУ, Україна)
НАЗВИ ЧОЛОВІЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ В ГОВІРЦІ СЕЛИЩА МІСЬКОГО
PedchenkoData: Niedziela, 24.05.2015, 14:47 | Wiadomość # 1
Grupa: Проверенные
Wiadomośc: 22
Plusiki: 1
Status: offline
Оксана Олексієнко,
студентка Маріупольського державного університету, Україна


НАЗВИ ЧОЛОВІЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ В ГОВІРЦІ
СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ РОЗІВКА РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Однією з актуальних проблем сучасної діалектології є вивчення говіркової лексики. Вагомим матеріалом у контексті цього питання є назви одягу та взуття.
Так, у вітчизняній діалектології номінуванню одягу та взуття присвятили свої студії Г. І. Гримашевич (середньополіські говірки) [3], Н. Б. Клименко (східностепові говірки) [4], З. М. Бичко (наддністрянські говірки) [2], Г. Г. Березовська (східноподільські говірки) [1] та ін.
Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою вивченістю лексики одягу та взуття в українських новожитніх говірках.
Метою статті є опис номінацій чоловічого верхнього одягу в говірці селища міського типу Розівка Розівського району Запорізької області, що територіально розташоване на межі українських східностепових та нижньонаддніпрянських говірок.
Так, у ролі загальної назви одягу в досліджуваній говірці виступає іменник о|дежда, який, очевидно, побутує під впливом російської мови.
Сема ‘бунда, верхній чоловічий теплий одяг’ не має відповідників у досліджуваній говірці. Зауважимо, що в сучасній українській мові лексема бунда вживається зі значенням ‘короткий кожушок без рукавів’ [CУМ І, с. 255].
Сема ‘бурка, верхній довгополий чоловічий одяг із домотканого грубого сукна з відлогою’ в говірці репрезентована лексемою |бурка (у множині |бурк’і). З таким самим значенням номен засвідчено в західнополіському просторі [АЗП І, с. 38]. У бойківських говірках функціонує лексема бурка із семантикою ‘сукняний чобіт’ [CБГ, с. 77].
Сема ‘жупан, старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром’ маніфестована демінутивом жу|панч’ік. Цей іменник з аналогічним значенням засвідчено в сучасній українській літературній мові (СУМ також подає й синонімічні номени жупанина, жупанок [СУМ ІІ, с. 547]). У бойківському обширі зафіксовано лексеми жу|панок ‘жупан’ та жупа|не ‘жіноча шуба, не підбита хутром’ [СБГ, с. 256].
Сема ‘каптан, старовинний чоловічий верхній одяг з довгими полами’ представлена лексемою каф|тан. Зауважимо, що цей іменник із такою самою семантикою функціонує й у сучасній українській літературній мові [СУМ ІV, с. 97]. У західнополіських говірках лексема кафтан засвідчена зі значенням ‘металічна пастка з пружиною для лову гризунів’ [АЗП І, с. 210], у бойківських – наявні фонетичні варіанти кахтан ‘каптан’ і каптан ‘зимовий одяг із тонкого полотна’ [СБГ І, с. 342].
Сема ‘кожух, довга, не вкрита сукном шуба, з великим коміром, пошита звичайно з овечої шкури хутром до середини’ виражена іменниками ту|лупб та ко|жух. Підкреслимо, що в бойківських говірках спостерігається вживання деривата зі зменшувально-пестливим суфіксом у переносному значенні ко|жушок ‘пінка на пареному молоці’, а також номена ко|жух ‘зимовий вид одягу’ [СБГ І, с. 364]. У західнополіському континуумі функціонує демінутив ко|жушок із семантикою ‘тоненький лід на озері’ [АЗП І, с. 232].
Сема ‘московка, чоловіче тепле напівпальто з хутровим коміром’ має маніфестант моск|в’ічка, який властивий сучасній українській літературній мові з аналогічною семантикою [СУМ VIІ, с. 103]. У поліському континуумі згадану лексему засвідчено зі значенням ‘дружина воїна – учасника Великої Вітчизняної війни’ [ЛПГ, с. 123].
Таким чином, у досліджуваній говірці назви чоловічого верхнього одягу являють собою шар лексики, який відображає матеріальну культуру мешканців. Зафіксовані номени здебільшого є українськими літературними назвами, що свідчить про близькість досліджуваної говірки із сучасною українською літературною мовою.

Література
1. Березовська Г. Г. Назви взуття в говірках Східного Поділля [Електронний ресурс] / Г. Г. Березовська. – Режим доступу : http://irbis.nbuv.gov.ua
2. Бичко З. М. Назви одягу та взуття в наддністрянському говорі / З. М. Бичко // Діалектологічні студії. 1. Мова в часі і просторі : збірник на пошану Дмитра Гринчишина / відп. ред. П. Грищенко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – С. 276–281.
3. Гримашевич Г. І. Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. І. Гримашевич. – К., 2003. – 23 с.
4. Клименко Н. Б. Загальні назви одягу у східностепових говірках / Н. Б. Клименко // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2001. – Вип. 6. – С. 217–226.
Джерела та їх умовні скорочення
АЗП – Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок : у 2 т. / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2000. – Т. 1. – 354 с.
ЛПГ – Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.
СБГ – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 т. / М. Й. Онишкевич. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 1. – 496 с.
СУМ – Словник української мови : в 11 т. / [за ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Резюме
В статье рассмотрены наименования мужской верхней одежды, употребляемые в речи носителей говора поселка городского типа Розовка Розовского района Запорожской области. Обращено внимание на междиалектные параллели отдельных названий.
 
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI" » Секция 2. Взаимодействие и развитие славянских языков. » НАЗВИ ЧОЛОВІЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ В ГОВІРЦІ СЕЛИЩА МІСЬКОГО (Оксана Олексієнко, студентка МДУ, Україна)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Imię:
Tekst wiadomości:
Kod bezpieczeństwa:

Copyright РФП МГУ © 2017
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz