Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Forum
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Statystyka

Witaj, Gościu · RSS 24.11.2017, 08:36

[ Nowe wiadomości · Regulamin forum · Wyszukiwanie · RSS ]
Страница 1 из 11
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "Nowoczesne słowiańskie Studia" » СОВРЕМЕННЫЕ СЛАВИСТИЧЕСКИЕ СТУДИИ: ОСН. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ » Секция 4. Методика преподавания языков и литератур » МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОЦІ СВІТОВОЇ ЛІТ (Старцева Валерія Степанівна)
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОЦІ СВІТОВОЇ ЛІТ
ЄлизаветаData: Czwartek, 25.05.2017, 09:55 | Wiadomość # 1
Grupa: Проверенные
Wiadomośc: 5
Plusiki: 0
Status: offline
Старцева Валерія Степанівна
Студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Мова та література (італійська)»,
Маріупольський державний університет, Україна

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОЦІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Література – це частина мистецтва, а мистецтво – «це час і простір, в якому живе краса людського духу», зазначив В. А. Сухомлинскький у своїй праці «Серце віддаю дітям» [4, с. 288]. Ця краса є провідною темою естетичного виховання на уроках світової літератури для всебічного розвитку учня і його самоствердження у сприйманні й аналізі мистецтва, відтворюванні прекрасного як у творчій діяльності, так і у повсякденному житті; подальшого формування моральності, естетичного ідеалу та духовної потреби до творів світового мистецтва.
Особливою рисою на уроці світової літератури, коли відбувається знайомство учнів з новим художнім твором, є триєдине спілкування: письменник – учитель – учні.
Один із шляхів формування естетичної культури учнів на уроках літератури є синтез мистецтв – музики, живопису, кіно або театру. Наприклад під час вивчення новели Рея Бредбері «Усмішка» треба детально розглянути шедевр високого Відродження, зазначений у цьому творі – картину «Джоконда» Леонардо да Вінчі [5], можна запропонувати учням прослухати музичну ілюстрацію великого композитора свого часу Р. Шумана для більш глибоко вивчення епохи романтизму, або переглянути фрагмент мюзиклу «Нотр-Дам де Парі», створеного за мотивами однойменного роману В. Гюго.
Процес аналізу літературних витворів здійснює такі етапи вивчення: від зацікавлення до захоплення і пізнання. Сучасна модель уроку світової літератури – це поєднання ефективних традиційних методів з інтерактивними та комп’ютерними технологіями.
Основними методами та видами роботи на уроці світової літератури є [3, с.173]:
· дискусія з такими фронтальними методами як «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Оберіть позицію», «Асоціативний кущ», аналітичне читання, словесне малювання на уроках бесідах, дослідженнях, диспутах.
· метод проектів на уроках-семінарах, конференціях, практикумах для самостійної підготовки інформації щодо біографії творця, його епохи, літературних течій, детального аналізу тексту, сюжету твору.
· метод рольової гри, інсценізації, імітації на уроці-портреті, виставі, екскурсії для збагачення культурного аспекту дітей та розвитку креативного підходу до виконання завдань художнього напрямку.
Враховуючи комп’ютеризацію сучасного життя, слід зазначити роки з використанням мультимедійних технологій. Як відмічає Боброва Л. І. доцільно використовувати інформаційні технології у навчанні літератури, враховуючи, що сучасні комп’ютери дозволяють інтегрувати в рамках однієї програми тексти, графіку, звук, анімацію, відео, високоякісні фотозображення для глибокого вивчення теми [2, c.48].
У сучасній шкільній практиці простежується відмова від стандартного уроку за усталеною схемою: опитування – вивчення нового матеріалу – закріплення – домашнє завдання. Урок літератури – це художньо-естетичний витвір, що має не лише дати знання, а й викликати в учнів колективне художнє переживання та обмін естетичними емоціями, дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати їх до діалогу з письменником.
Для приклада використання методів, слід навести вивчення основних естетичних та гуманістичних засад відображених в новелі О. Генрі «Останній листок» [6, c. 113]. Берман допоміг дівчині любити життя, завдяки мистецтву. Маленький намальований листок змінив Джонсі, її відношення до життя. Добро та краса гармонійно поєднуються в цьому творі. Для більш ефективного психологічного впливу на учнів слід використати пісню Світлани Копилової
«Останній листок» (за мотивами новели О. Генрі) та обговорити ідею, проаналізувати грані зіткнення тексту музики та новели.
Ефективною формою знайомства з творчим шляхом письменника згідно з Бабанським Ю. В. може стати літературна екскурсія – очна чи заочна. Вона теж задіє не лише мислення учнів, а й уяву та емоційну сферу особистості. Доречним тут буде використання епістолярних, мемуарних документів, фотографічних матеріалів, які можуть зібрати учасники навчальної рольової гри, – «екскурсоводи» готуватимуть коментарі до експонатів і розповідь про кожну експозицію музею [1, c. 23].
Треба зазначити, що у кількісному значенні існує багато різноманітних методів у викладанні світової літератури, але усі вони повинні досягти загальні цілі – поступовий розвиток естетичних інтересів учнів, зацікавлення навчальним предметом, активація розумової діяльності школярів, логіки та критичності мислення, мовленнєвих вмінь та навичок, виховання загальнолюдських цінностей та спонукання учнів для пошуку краси і істини.


Література

1. Бабанский Ю. В. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю. В. Бабанский. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.
2. Боброва Л. И. Современный урок и мультимедийные средства / Л. И. Боброва // Литература в школе. – 2008. – № 3. – С. 48–50.
3. Мірошніченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л. Ф. Мірошніченко. – К.: Вища шк., 2007. – 413 с.
4. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – К.: Радянська шк., 1974. – 288 с.
5. Чемеровська З. О. Формування естетичної культури учнів на уроках світової літератури: [Електронний ресурс] / З. О. Чемеровська // – Режим доступу: https://z-3.jimdo.com
6. Чичина Е. А., Кондрашев В. А. Этика. Эстетика [Електронний ресурс] / Е. А. Чичина, В. А. Кондрашев. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1999. – 512 с. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/kondras....6c.html

Резюме

The lesson of the World Literature today is the one of the basis for the aesthetic education which is important for the self-developing and enlarging the own horizon, morality, spiritual needs to make art and find aesthetical ideal, obtaining skills, knowledge for the Art’s perception and in-depth analysis. The distinctive trait of such a lesson is the connection based on the scheme: writer – teacher – student. On the lessons of the World Literature the teacher uses the synthesis of Art’s types as music, painting, cinema, theatre with different methods of the frontal quiz, staging, analytical reading, creative “excursion” for the writer’s biography, etc. For example, it’s necessary to work over the portrait of “The Mona Lisa” by Leonardo da Vinci which was mentioned in the novel “The Smile” by Ray Bradbury and see the border of the connection between these two pieces of arts; or listening the composition by Robert Schumann for the studying of the Romanticism, or watching the part of the musical “Notre-Dame de Paris” when the theme of the lesson is connected with the novel by Victor Hugo. In conclusion, it is summarized that all the lessons of the World Literature should be provided with modern technological devices and methods to settle the students for searching the beauty, morality and truth in the aesthetical aspect of the World Literature.
 
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "Nowoczesne słowiańskie Studia" » СОВРЕМЕННЫЕ СЛАВИСТИЧЕСКИЕ СТУДИИ: ОСН. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ » Секция 4. Методика преподавания языков и литератур » МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОЦІ СВІТОВОЇ ЛІТ (Старцева Валерія Степанівна)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Imię:
Tekst wiadomości:
Kod bezpieczeństwa:

Copyright РФП МГУ © 2017
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz