Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Forum
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Statystyka

Witaj, Gościu · RSS 19.11.2017, 17:02

[ Nowe wiadomości · Regulamin forum · Wyszukiwanie · RSS ]
Страница 1 из 11
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "Nowoczesne słowiańskie Studia" » СОВРЕМЕННЫЕ СЛАВИСТИЧЕСКИЕ СТУДИИ: ОСН. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ » Секция 6. Социальные коммуникации » АУДИТОРНИЙ ФАКТОР РИНКУ МЕДІА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (Брадов В.В.)
АУДИТОРНИЙ ФАКТОР РИНКУ МЕДІА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
MarinaData: Niedziela, 21.05.2017, 14:27 | Wiadomość # 1
Grupa: Administrator
Wiadomośc: 127
Plusiki: 1
Status: offline
Брадов В.В.
к.е.н., доцент, МДУ, Україна


АУДИТОРНИЙ ФАКТОР РИНКУ МЕДІА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


Трансформаційні процеси, що постійно відбуваються усередині розгалуженого та складного медійного механізму, незмінно привертають до себе увагу науковців різних галузей знань. Інтерес вітчизняних та західних фахівців визначається еволюційним зростанням функції мас-медіа по забезпеченню необхідного рівня соціальної взаємодії, збільшенням залежності безпосередньо самих виробників інформаційного продукту від різних (як контрольованих, так і не контрольованих) факторів і явищ.
Диктат аудиторії, її контроль за мас-медіа проявляється через її зацікавленість та увагу, або навпаки, – ігнорування представленого інформаційного продукту. Д. Лалл вбачає реальну владу аудиторії у тому, що медіаіндустрія мусить йти за її потребами, працювати на її замовлення, поставляти на ринок такі засоби масової комунікації, які були б затребувані споживачами [3, с.113]. М.Кастельс, говорячи про тенденції розвитку журналістики у мережеву цифрову епоху, акцентує увагу на тому, що процес фрагментації раніше нескінченно широкої маси споживачів традиційних ЗМК вимагає від медіакомпаній «спеціально підганяти контент під нішеві аудиторії» [2], медіа транслюють те, на що роблять запит різні аудиторні сегменти.
Дослідження впливу аудиторного фактору тісно переплітаються з особливостями дії на процес формування контенту іншого суб’єкту медіаринку –рекламодавця. Ще Р. Пікар звернув особливу увагу на аналіз взаємовідносин між засобами масової комунікації, аудиторією та рекламодавцями. Він сформулював свою точку зору на суть медіаринку досить чітко і просто, виділивши його здвоєний характер [4]. Діючи на двох ринках – інформаційному і рекламному, ЗМК виступають об’єктом подвійної торгівлі: продають свій контент і одночасно – доступ до аудиторії для рекламодавців.
Значна частина науковців вбачає успіх медіа у скрупульозному і усебічному дослідженні аудиторії, її характеристик і бажань, з'ясовувавши, що вона хоче і чого потребує, бо щоб задовольнити споживача, треба відповідати його очікуванням по всім параметрам.
Вивчаючи редакційну політику по відношенню до аудиторії, до інструментарію залучення і утримання аудиторії можна віднести: а) для друкованого засобу масової комунікації – своєрідність тематики і вмісту, авторів видання, стиль подачі матеріалу, мобільність у висвітленні подій, оформлення газети чи журналу, ціну номера; б) для електронних медіа – фактор ведучого, авторські програми, якість «картинки» та її прийому, музичний матеріал, демонстрація фільмів, серіалів, ігрових і спортивних передач [5, с. 251]. Тобто, якщо оцінювати ситуацію з іншого боку, саме через такі важелі тиску аудиторія впливає на організаційні аспекти інформаційного виробництва, диктує ЗМК яким має бути його контент, як він повинен бути «упакований».
Вплив аудиторії на характеристики контенту комерційного мовця може відбуватися через визначення його формату. Так, досліджуючи особливості функціонування суб’єктів радіоринку, треба констатувати, що станція є успішною та популярною тоді, коли гармонійно поєднано її формат і цільову аудиторію [1, с. 24]. Неформатна, тобто не зорієнтована контентно на потреби певної аудиторії, радіостанція не може бути прибутковою в умовах жорсткої конкуренції.
Вивчаючи окремі питання вмісту і форми журналістських текстів, можна стверджувати, що аудиторний фактор поєднується з контент-фактором, який визначає про що пишуть (показують, говорять) засоби масової комунікації сьогодні, про що вони будуть писати завтра. Конкретна контентна модель ЗМК перш за все визначається перевагами більш менш цільової аудиторії, хоча є й об’ємна задача – обслуговування інформаційнно-пізнавальних потреб сукупної маси людей в цілому.
Як показують результати наукової розвідки, не менш вагомим, а можливо й першорядним фактором впливу на формування контенту ЗМК, безумовно, треба вважати потреби й очікування суспільства, які виражаються через аудиторію. Вона є однією з основних складових процесу комунікації, елементом ринкової системи, тією стійкою сукупністю споживачів, об’єднаних спільними інформаційними потребами, яка, виступаючи значною громадською силою, здатна скеровувати інформаційні політики численних засобів масової комунікації – учасників медіаринку. При цьому ця сукупність характеризується неоднорідністю структури, розосередженістю по території, анонімністю для комунікатора.

Література
1. Гоян О. Фактори організації підприємницької діяльності в радіоефірі та теорія комерційного радіомовлення / О.Я.Гоян // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченко, 2006. – №24. –с.18-25
2. Кастельс М. Мы хотим создать пул знаний. Переосмысление журналистики в Сетевую Цифровую Эпоху / Мануэль Кастельс – [Электр. ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.chaskor.ru/article....bscribe – 06.04.17
3. Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід / Джеймс Лалл; Пер. з англ. О.Гриценко, С. Гарастович та ін. – К.: К.І.С., – 2002–264с.
4. Picard R. Media Economics. Concepts and Issues. London, Sage. 1989 P.18,21 – цит. по Вартанова Е.Л. Медиаэкономика : ключевые понятия / Е.Л. Вартанова //Вестник Моск. Ун-та, серия 10 «Журналистика». – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2002. – №1
5. Социология журналистики : Учеб. пособие для студентов вузов / И.Н. Блохин, С.М. Виноградова, М.Н. Ким и др.; Под ред. С.Г. Корконосенко. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 318 с.- с.251

Резюме
A research theme is influence of audience on informative politics of medias. Content is formed according to the queries of consumers. On maintenance to the medias advertisers influence also. These aspects must be taken into account during a market analysis.
 
Forum » Międzynarodowа Konferencjа Internetowа "Nowoczesne słowiańskie Studia" » СОВРЕМЕННЫЕ СЛАВИСТИЧЕСКИЕ СТУДИИ: ОСН. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ » Секция 6. Социальные коммуникации » АУДИТОРНИЙ ФАКТОР РИНКУ МЕДІА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (Брадов В.В.)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Imię:
Tekst wiadomości:
Kod bezpieczeństwa:

Copyright РФП МГУ © 2017
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz