Centrum Kultury Polskiej
Mariupolski Uniwersytet Państwowy

 
Informacja ogólna
Forma logowania
Login:
Hasło:

Mapa strony

Kalendarz
«  Listopad 2017  »
PWŚCPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Statystyka

Kto jest online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0

Witaj, Gościu · RSS 24.11.2017, 08:18


Informacja ogólna


Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Dzięki tym egzaminom osoby uczące się języka polskiego jako obcego, zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, w którym określona jest ich biegłość w tym języku. Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

Od 2004 r. egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach europejskich (A1, A2 i C1).

Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. To mogą być wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat.

Egzamin składa się z pięciu równoważnych części sprawdzających wymienione wyżej sprawności. Każda z tych części zawiera zadania pozwalające na uzyskanie maksimum 40 punktów. Ogólna suma punktów możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi więc 200. Najmniejszą jednostką oceny jest 0,25 pkt.

Organizacja egzaminu pisemnego wygląda następująco:

Część pisemna egzaminu trwa 225 minut i składa się z czterech części:
1. część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;
2. część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;
3. część trzecia trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;
4. część czwarta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym. Część ustna trwa co najmniej 15 minut. W części ustnej egzaminu zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań egzaminacyjnych.

W przypadku stwierdzenia korzystania przez osobę zdającą z niedozwolonych pomocy lub udostępniania ich innym zdającym, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przerywa egzamin tej osobie. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Po upływie około 6 tygodni od egzaminu zdający otrzymuje zawiadomienie o wyniku. Jeśli wynik jest pomyślny, zdający uzyskuje certyfikat. Po wniesieniu opłaty za certyfikat otrzymuje oryginał dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie.

Jeśli zdający z którejś z egzaminacyjnych sprawności nie uzyskał liczby punktów wymaganej do uzyskania certyfikatu, może za rok przystąpić do egzaminu powtórnie. Zdający otrzymuje suplement, który zawiera szczegółowy opis wyników uzyskanych podczas egzaminu. Suplement może być wystawiony w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Więcej informacji można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Copyright РФП МГУ © 2017
Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com
Конструктор сайтов - uCoz